Pompy ciepła na dobre zagościły w polskich domach. Już dziś spora część nowo budowanych domów
jednorodzinnych wyposażona zostaje właśnie w pompę ciepła. W większości są to pompy ciepła typu
powietrze-woda, które odzyskują ciepło z powietrza atmosferycznego. W polskich warunkach
klimatycznych to rozwiązanie charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami inwestycyjnymi, przy
jednocześnie wysokiej efektywności sezonowej. Już dziś wielu deweloperów świadomie rezygnuje z
przyłączy gazu ziemnego, na rzecz powietrznych pomp ciepła. To rozwiązanie, wdrożone na etapie
projektu pozwala jednocześnie na rezygnację z budowy komina i typowej kotłowni, co pozwala
praktycznie zniwelować różnicę w kosztach instalacji pompy ciepła i kotła gazowego, nie
wspominając o korzyściach takich jak wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia w okresie letnim.

Pompy ciepła w domu

Pompy ciepła powietrze-woda sprawdzają się również w budynkach, w których do tej pory
pracowały kotły węglowe. Flagowi producenci pomp ciepła maja w swojej ofercie urządzenia, które z
powodzeniem mogą zastąpić dotychczasowe piece. W przypadku modernizacji, warto dokonać
rewizji instalacji centralnego ogrzewania. W wielu przypadkach niewielka inwestycja pozwoli na
poprawę warunków pracy pompy ciepła co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów
eksploatacji.

Pompa powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda to rozwiązanie idealne do budynków mieszkalnych, gdzie
najważniejszym kryterium jest, równy rozkład temperatur a temperatura utrzymywana jest na
stałym poziomie przez cały czas.

W lokalach użytkowych, budynkach biurowych czy innych pomieszczeniach, gdzie występują
mniejsze wymagania w zakresie komfortu cieplnego niż w domu, idealnie sprawdzą się pompy ciepła
powietrze-powietrze. To rozwiązanie bazuje na jednostkach nadmuchowych, które w okresie letnim
służą do klimatyzowania pomieszczeń, natomiast w pozostałą część roku pełnią funkcję grzewczą.
Konstrukcyjnie pompa ciepła powietrze-powietrze nie różni się od klimatyzatora, z tą różnicą, że
jednostka musi być zaprojektowana do pracy w temperaturach około -20 stopni C. Warto zauważyć,
że nawet w budynkach mieszkalnych wyposażonych w tradycyjne źródło ciepła, klimatyzatory
zamontowane w założeniu do chłodzenia, z powodzeniem mogą wspomagać układ grzewczy,
pozwalając na bardzo szybkie ogrzanie powietrza w pomieszczeniu.

Widok sterownika pompy ciepła

Popularność pomp ciepła

Kolejnym powodem wzrostu popularności pomp ciepła jest możliwość obniżenia niemal do zera
kosztów ogrzewania budynku, poprzez zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dobrze
zbilansowana instalacja fotowoltaiczna pozwala ograniczyć roczne koszty energii na cele bytowe,
gotowanie i ogrzewanie do kosztów stałych wynoszących kilkadziesiąt złotych rocznie.
Te ekonomiczne argumenty niewątpliwie przysporzyły technologii pomp ciepła wielu fanów, jednak
o wiele ważniejszym powodem, dla którego społeczeństwo powinno zwrócić się w kierunku pomp
ciepła jest eliminacja niskiej emisji. To właśnie niska emisja jest największą przyczyną powstawania
tak szkodliwego smogu. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwala na całkowite
wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, jednak nawet bez własnego źródła
prądu pompy ciepła w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym
oddychamy.

Zysk energetyczny?

Produkując podobną ilość energii elektrownie węglowe emitują około 10 razy mniej zanieczyszczeń
do atmosfery niż przydomowe kotłownie opalane węglem. Co więcej emisja spalin na odpowiedniej
wysokości – tzw. wysoka emisja., pozwala na rozpływ ewentualnych zanieczyszczeń oraz dwutlenku
węgla w wyższych partiach atmosfery co eliminuje gromadzenie zanieczyszczeń blisko ziemi.
Przykładem miasta w którym zmierzono się z niską emisją jest Kraków. Wprowadzona ustawa
antysmogowa, wymusiła na mieszkańcach całkowitą rezygnację z kotłów na paliwa stałe. Aktualnie

jedyne dopuszczone źródła ciepła to sieć ciepłownicza, ogrzewanie gazowe, oraz ogrzewanie
elektryczne, a do tego źródła zalicza się powietrzna pompa ciepła, pozwalając jednocześnie na
kilkukrotne zmniejszenie kosztów w stosunku do klasycznego ogrzewania elektrycznego.
W pierwszych dniach tzw. wysokiego sezonu grzewczego, jesienią 2019r., w Krakowie nie
zanotowana żadnych przekroczeń norm jakości powietrza, mimo normalnego ruchu
samochodowego! Dopiero niesiony wiatrem smog z nad okolicznych miejscowości obniżył jakość
powietrza.

Ten przykład pokazuje że realnie możemy poprawić jakość powietrza dopiero, gdy uda się wdrożyć
rozwiązania systemowe, które pomogą ograniczyć, a docelowo wyeliminować niską emisję w całym
kraju. Aby to osiągnąć, w wielu regionach kraju wdrażane są lokalne programy dofinansowania,
których celem jest walka ze smogiem.

Dofinansowania i dotacje na pompę ciepła

W skali całego kraju został uruchomiony program „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania nie tylko do zakupu samej pompy ciepła, ale
również do wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku. Takie formy wsparcia
umożliwiają obniżenie ponoszonych kosztów inwestycji, szczególnie przez osoby o niższych
dochodach. Sprawdź aktualne warunki na stronie gov.pl